×

Grashoppa Barnehage

bilde av vår barnehage

Velkommen til Grashoppa Barnehage

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap

Sammen i lek, mestring og gode opplevelser

Pris på barnehageplass

Pris på barnehageplassen følger statlig makspris.    Pris fra januar 2023:  kr 3000,- pr mnd i 11 månder. Juli er betalingsfri. Det gis søskenmoderasjon på 30 % for søsken nr 1 og 50 % for nr 2 eller fler.  Barnehagen har full kost, dette faktureres med kr 350,- pr mnd. Les mer

Åpningtider

07:00 - 16:45


Adresse

Sundbykåsa 28
3961 STATHELLE

Kontakt

Tlf: 35966536
Tlf: 93230707
Avdelinger

Løvetann

Mobil: 95201476

Epost: post@grashoppa.no

 • Marthe Aasen

  Marthe Aasen

  Pedagogisk leder

 • Solveig Esprum Nilsen

  Solveig Esprum Nilsen

  Barne og ungdomsarbeider

Prestekragen

Mobil: 95155941

Epost: Post@grashoppa.no

 • Silje Nøklegård

  Silje Nøklegård

  Barnehagelærer

 • Karete Skreosen

  Karete Skreosen

  Barne og ungdomsarbeider

 • Katrine Thuv

  Katrine Thuv

  Barne og ungdomsarbeider

Blåklokka

Mobil: 95155421

Epost: Post@grashoppa.no

 • Inger Skreosen Kristoffersen

  Inger Skreosen Kristoffersen

  Pedagogisk leder

 • Anne Katrine Strand

  Anne Katrine Strand

  Barne og ungdomsarbeider

 • Isabell Amundsen

  Isabell Amundsen

  Assistent

Andre ansatte

 • Bjørg Ditlefsen

  Bjørg Ditlefsen

  Styrer