×

Grashoppa Barnehage

bilde av vår barnehage

Velkommen til Grashoppa Barnehage

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap

Sammen i lek, mestring og gode opplevelser

Årsplan 2023/-24

Se vedlegg for årets årsplanLes mer

Åpningtider

07:00 - 16:45


Adresse

Sundbykåsa 28
3961 STATHELLE

Kontakt

Tlf: 35966536
Tlf: 93230707
Avdelinger

Løvetann

Mobil: 95201476

Epost: post@grashoppa.no

 • Marthe Aasen

  Pedagogisk leder

 • Stine Høyvik Slåen

  Barnehagelærer

 • Anne Katrine Strand

  Anne Katrine Strand

  Barne og ungdomsarbeider

 • Solveig Esprum Nilsen

  Barne og ungdomsarbeider

Prestekragen

Mobil: 95155941

Epost: Post@grashoppa.no

 • Inger Skreosen Kristoffersen

  Inger Skreosen Kristoffersen

  Pedagogisk leder

 • Erika Mikkelsen

  Barnehagelærer

 • Linda Marie Eikrem

  Linda Marie Eikrem

  Fagarbeider

 • Katrine Thuv

  Katrine Thuv

  Barne og ungdomsarbeider

Blåklokka

Mobil: 95155421

Epost: Post@grashoppa.no

 • Silje Nøklegård

  Silje Nøklegård

  Pedagogisk leder

 • Annie - Elise Riis Nilsen

  Annie - Elise Riis Nilsen

  Barne og ungdomsarbeider

 • Karete Skreosen

  Karete Skreosen

  Barne og ungdomsarbeider

 • Mona Næss

  Mona Næss

  Barne og ungdomsarbeider

Andre ansatte

 • Bjørg Ditlefsen

  Bjørg Ditlefsen

  Styrer